พนักงานรับ – ส่งเอกสาร

รายละเอียด:
ขับรถรับ – ส่ง เอกสาร และงานบริษัทตามที่ได้รับมอบหมา

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย
  • อายุ 20-35 ปี
  • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
  • รู้จักเส้นทางกรุงเทพๆ และปริมณฑล