พนักงานขับรถส่งสินค้า

รายละเอียด:
ขับรถรับ – ส่ง สินค้า และงานบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย
  • อายุ 20-35 ปี
  • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
  • รู้จักเส้นทางกรุงเทพๆ และปริมณฑล

สวัสดิการ :

  • ประกันสังคม
  • ประกันภัยกล่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ทำงาน จันทร์ – ศุกร์